Forfang jerkbaitfiskeri

Forfang til jerkbaitfiskeri mm.

 

Efterhånden som vores fiskeri har udviklet sig, så er vi også begyndt at stille støre krav til grejet, og især når det kommer til forfang, så der der virkeligt blevet eksperimenteret. Vi laver selv forfang til jerkbaitfiskeri, spinnefiskeri, fluefiskeri og ikke mindst forfang til fiskeri med agnfisk, som dog adskiller sig noget fra de andre typer forfang. 

 

Forfang til jerkbait- og andet fiskeri kan laves på en del forskellige måder, og det er lidt en smags-/tillidssag, hvad man er mest til. Vil man have et usynligt forfang af nylon, flourcarbon eller hardmono, eller foretrækker man det lidt stærkere wire- eller titaniumsforfang, som gedderne med garanti ikke kan bide over. Derudover så er det også individuelt, om man fortrækker et forfang, som er bundet direkte på linen (udelukket ved fiskeri med fastspolehjul, spinnere mm.), eller om man gerne vil have en svirvel imellem line og forfang.

 

Det stive forfang til jerkbaitfiskeri som man køber, er ofte en god ide at bruge til at starte med. Man er med det stive forfang ikke så tilbøjelig til at kroge linen, ligesom at det skubber agnen lidt ud til siderne, når man jerker, og dermed hjælper til at holde linen stram under fiskeriet. Problemet med denne type forfang er, at det er voldsomt synligt i vandet, levetiden er begrænset, da det ofte bliver krøllet godt og grundigt, når fisken ruller rundt, og så kan det under fight virke lidt som en bræk-stang, og være med til at presse agnen ud af munden på fisken.

 

Det usynlige forfang vi bruger, er som oftest bundet direkte på hovedlinen, og er derfor uden svirvel. Vi bruger typisk en 1,00 mm. nylonline med brudstyrke på 65 kg, hvilket vi ikke har oplevet, at gedderne har tygget over. Forfanget er stort set usynlig i vandet, hvilket på de lidt sløvere dage eller ved fiskeri i klarvandede søer bør gøre en lille forskel. En så tyk nylonline er også lidt stiv, og hjælper også agnen lidt ud til siderne under fiskeriet.

 

Ulempen er nok, at det ikke rigtigt er muligt at forberede disse forfang hjemmefra, og at man ofte skal have en rulle nylonline og div. værktøjer med ud på fisketuren, når der skal skiftes forfang. Desuden har disse forfang det med at blive lidt "slidte", og bør derfor kontrolleres og skiftes jævnligt.

 

Knuden vi bruger til at binde forfanget på hovedlinen er en Albright Knot, som kort er vist herunder. Knuden er god til at binde tynde og tykke liner sammen med, og er det oplagte valg til at binde det tykke forfang sammen med fletlinen.

 

Knuden laver man ved at lave en løkke på forfanget, og så køre fletlinen ind igennem løkken og sno den op mod løkkens åbning. Det er vigtigt at snoningerne starter nedefra og op mod løkkens åbning, og at snoningerne ikke går ind over hinanden (lad være med at bruge fluestikket til at holde linen som vist her, det er udelukkende gjort for at kunne vise knuden).

 

Sno linen mindst 10 gange rundt om forfanget, og træk herefter linen ud af løkken, samme vej den er kommet ind. Fugt linen og træk så langsomt knuden til - Den skal lige have lov til at arbejde sig langsomt op mod toppen af løkken, sådan at snoningerne ikke bliver filtret sammen.

 

Når linen er strammet helt til, så giv den noget sekundtlim, da knuden ellers kan være tilbøjelig til at glide og blive trukket ud over løkken. Men med lidt sekundtlim, så har man til gengæld en virkelig stærk knude. Klip enderne af, og så har man en nærmest usynlig og glat overgang imellem hovedline og forfang som holder.

 

Denne type knude, hvor der ikke er en svirvel imellem hovedline og forfang, kan ikke anbefales til fiskeri med spinnere eller andre roterende agn eller fastspolehjul, da lineoplæggeren på disse snor linen, som derfor skal være monteret med en svirvel, hvor disse snoninger kan udlignes. Derfor er denne type forfang også oftest anvendt til jerkbaitfiskeri, hvor der typisk fiskes med multihjul, og hvor angen ikke roterer.

 

Til at binde hægten/låsen fast på linen, bruger vi "den klassiske" knude, hvor vi snor linen omkring sig selv.

 

Kør linen igennem "øjet" på låsen og sno linen 3-5 gange bagud. Fortsæt herefter med at sno linen 3-5 gange, men denne gang tilbage op mod låsen, sådan at snoningerne kører ind over hinanden. Linen stikkes herefter igennem hullet foran låsen. 

 

Fugt linen og vær lidt tålmodig når du strammer knuden, den skal lige arbejde sig lidt sammen. Ved tyndere liner plejer jeg at slutte af med at binde en kællingeknude, hvis eneste formål er, at sørge for at linen ikke bliver trukket ud igennem hullet. Med de lidt tykkere liner kan dette dog være svært, hvorfor jeg plejer at smelte et par mm. af linen, som jeg så presser flad med ligtheren, sådan at der kommer en lille "krave", der virker som stopper. Pas dog på at flammen ikke kommer i kontakt med knuden, da varmen ændrer på linens struktur og holdbarhed.

 

Det har ikke været muligt at finde navnet på knuden, hvorfor den her i artiklen blot er omtalt som "Den klassiske" knude. Men knuden er gennemtestet, og har flere gange trukket gedder over 6-8 kg op af vandet, ligesom at jeg ved, at den er blevet brugt til at fange velvoksne tarpons - Så den bør kunne holde. 

 

Ønsker man at have en svirvel på sit forfang, så kan man også anvende denne knude, til at binde en sådan på forfanget.

 

Vil man derimod have et endnu mere usynligt forfang, så kan man med knuden Perfection Loop binde agnen direkte på forfangslinen, og dermed undgå at have en lås på. Vi foretrækker låsen, da det giver mulighed for hurtigere at skifte agn under fiskeriet, ligesom at man ikke konstant korter noget af forfanget. Men der er mange der er til det helt usynlige forfang, hvilket denne knude giver mulighed for.

 

Man starter med at lave en helt almindelig "kællingeknude" på linen, uden at stramme den helt til. Så kører man linen igennem øjet på agnen, og derefter retur igennem kællingeknuden samme vej, som linen er kommet ud.

 

Man kører herefter linen om bag hovedlinen, og ind igennem kællingeknuden som vist på billedet. Det kan på billedet godt være lidt svært at se, hvordan linen skal igennem knuden, hvorfor vi har taget dette billede mod en mørkere baggrund. Igen sluttes knuden af med at smelte lidt af linen, som presses fald, så det danner en "krave", som forindrer line-enden i at glide ud af knuden.

 

 

Det stærke forfang af wire eller titanium har sine klare fordele. Det er stadig mere usynligt end et stift forfang, det er bøjeligt, og får ikke så let knæk, og så virker det ikke som brækstang. Det er nok det sikre og alsidige valg, og så er holdbarheden noget længere. Vi er med tiden gået over til udelukkende at anvende titanium til disse forfang, da levetiden er markant længere og styrken er noget højere.

 

Desuden er forfanget utrolig alsidigt, og kan anvendes til både jerkbait-, spinne-, jig- og fluefiskeri.

 

Knuderne vi anvender til at binde låse og svirvler på wiren minder meget om "Den klassiske" knude, som er vist ovenfor. Dog er det lidt upraktisk, at wiren stikker frem mod låsen, da man jo ikke kan smelte wiren på samme måde, som med nylonforfanget.

 

Derfor bruger vi istedet Improved Clinch knuden, hvor wire-enden istedet kommer til at ligge op langs forfanget. Ofte slutter vi wireforfangene af med krympeflex omkring knuden, som giver lidt ekstra hold på wiren/titaniumen.

 

Igen kører man wiren igennem øjet på svirvlen, og snor den 3-4 gange bagud op langs hovedlinen. Herefter stikker man wiren igennem hullet foran svirvlen, og strammer knuden svagt til.

 

Derefter stikker man igen igennem wiren igennem den løkke, som man har fået midt på knuden - Vær sikker på at wiren kommer ud af løkken samme vej, som den kommer ind. 

 

Knuden skal ikke strammes mere til, end vist på billedet, da dette vil give wiren/titaniumen nogle knæk og svage punkter. Knuden skal nok tilpasse sig, når den kommer i brug, og vil der selv stramme sig til det punkt, hvor den har optimal hold.

 

På samme måde binder vi låsen på i den anden ende af forfanget, og husk nu at trække krympeflexen ind over forfanget, inden man begynder at binde knuden.

 

Typisk anvender vi Single-Strand (enkelt tråds) titanium, da dette er det klart letteste at arbejde med, ligesom at det er det stærkeste. Til forfang til fluefiskeri anvender vi dog ofte Seven-Strand (syv flettede/snoede tråde) titanium, da dette er lidt lettere og mere bøjeligt. Derudover så bruger vi til forfang til fluefiskeri nogle markant mindre svirvler og låse, da vægten på forfanget ved fluefiskeri skal holdes på et absolut minimum.

 

På billedet herover har vi sammenlignet et forfang til jerkbaitfiskeri med et forfang til fluefiskeri, hvor man tydeligt kan se forskellen på tykkelsen på Single Strand og Seven Strand titanium og især svirvler og låse. Forfanget til fluefiskeriet er et ældre forfang lavet med "den klassiske" knude, hvor man kan se, hvordan titanium-enderne stikker frem mod lås og svirvel. Man kommer derfor let til at stikke sig på enderne, og de går igennem huden uden problemer, hvorfor vi er gået over til Improved Clinch knuden.

 

Vi laver typisk vores forfang 35 - 45 cm lange, uanset om det er nylon eller titanium, eller om det er til jerkbait-, spinne-, eller jigfiskeri. Til fluefiskeriet laver vi typisk forfangene 50 - 60 cm lange.

 

Som man sikkert får indtryk af i denne artikkel, så er mulighederne uendelige, når det kommer til fabrikation af egne forfang. Det er meget individuelt, hvad man er mest til og mest tryk ved. Men vi håber at denne artikkel kan være med til at give lidt inspiration til, hvad man kan lave og hvordan.

 

 

Vi vil meget gerne understrege, at dette selvfølgelig ikke er nogen facitliste, men blot beretninger om vores erfaringer. Artiklerne er derfor ment som inspirationskilder og ikke andet.

Ondfisk.dk © 2008

 

Ondfisk-teamet

 

 

Thomas Wang

Bosiddende i Esbjerg-området.

 

Yndlingsfiskemetode er store gedder på jerkbait og gerne i perioden, hvor de kan fiskes på helt lavt vand.

Elsker det adrenalinkick man får, når gedderne tager agnen hårdt og aggressivt. Ynder også en langsom swim-bait, en hurtig spinner eller en tur med fluestangen.

 

Fisker også en del på de jyske kyster efter bl.a. havørreder.

 

Båd: Askeladden 475 Fighter

 

PR-gedde: 13,6 kg

 

Skriv til Wang

 

 

 

Ronnie Bull

Bosiddende på Hornsherrede imellem Roskilde- og Isefjorden på Sjælland.

 

Yndlingsfiskemetode er store brakvandsgedder på fluestangen, og ynder selv at binde fluerne, tilpasse forfang, liner og alt hvad dertil hører.

Står heller ikke af vejen for fiskeri med jerkbait, store gummidyr eller en kæmpe spinner, som helst skal "Burnes".

 

Besøger også jævnligt Roskilde og Isefjorden efter havørrede, aborre eller bare hornfisk for sjov.

 

Båd: Linder 400 Sportsmann.

 

PR-gedde: 10,5 kg

 

Skriv til Bull